Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Účtová třída

 21 - Peníze

211 - Pokladna
213 - Ceniny
22 - Účty v bankách
 
221 - Bankovní účty
 
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
 
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
 
24 - Krátkodobé finanční výpomoci
 
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
 
25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
 
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku
 
26 - Převody mezi finančními účty
 
261 - Peníze na cestě
 
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
 
291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku